Trưởng Phòng Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả chi tiết

công việc

* MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

- Thực hiện công tác marketing, quảng bá sản phẩm cho PHN Group tại thị trường Hồ Chí Minh và theo yêu cầu.

* TRÁCH NHIỆM CHÍNH

* Công tác Marketing:

- Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing tháng/quý/năm của PHN Group theo ngân sách được duyệt;

- Lên kế hoạch

View full job description


 Location:  Da Nang.  How to get there?

 Location:  Da Nang.

View All Jobs