Logo of Agriviet hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Content Marketing Part-time (Content SEO)

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Part TimeJob Description

Tóm tắt công việc chính:
- Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển nội dung website của công ty.
- Nghiên cứu từ khóa, cấu trúc bài viết phù hợp.
- Thu thập thông tin và tạo nội dung bài viết trên nền tảng của công ty.
- Thực hiện tối ưu SEO onpage bài viết.
- Thực hiện các hoạt động Offsite SEO, Social, link-building.
- Theo dõi đo lường và báo cáo chất lượng chiến dịch SEO

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs