HR-wervingssjablonen

Wervingssjablonen zijn ontworpen om organisaties te helpen tijd en moeite te besparen door een standaardindeling te bieden voor het beheer van het wervingsproces.

Sjabloon HR-strategieplan

Een document dat de strategie van een bedrijf beschrijft voor het beheer van zijn personeel om zijn zakelijke doelstellingen te bereiken, staat bekend als een sjabloon voor een HR-strategieplan.

Wervingschecklist

Om ervoor te zorgen dat alle vereiste stappen tijdens het wervingsproces worden uitgevoerd om de beste sollicitant voor een baan te vinden en te kiezen, gebruiken wervers of wervingsmanagers een wervingschecklist.

Sjabloon voor interne vacatureplaatsing

Gebruik deze database met sjablonen voor interne vacatures om uw interne vacaturebank te stroomlijnen en te organiseren.

Wervingsplan sjabloon

Door zich te concentreren op de juiste talentenpool, kan een goed ontworpen wervingsplan een bedrijf helpen de beste kandidaten te vinden en aan te nemen, terwijl het tegelijkertijd tijd en middelen bespaart.

Sjabloon HR-personeelsplan

HR-specialisten gebruiken de HR Staffing Plan Template als plannings- en managementtool voor het personeel van hun bedrijf.

Sjabloon voor verwijzingsprogramma voor werknemers

Bekijk onze sjabloonideeën voor verwijzingsprogramma's voor meer informatie over hoe u dit proces kunt uitvoeren!

HR-budgetsjabloon

Het is een vooraf ontworpen record dat HR-afdelingen helpt bij het organiseren, bewaken en beheersen van hun kosten en financiële situatie voor een bepaalde periode, zoals een fiscaal jaar.

Sjabloon voor opleidingsplan voor werknemers

Deze sjabloon helpt bedrijven bij het opstellen van een grondig plan voor het trainen en ontwikkelen van hun medewerkers om hun capaciteiten, vaardigheden en kennis te verbeteren.

Kosten per huurcalculator

Bekijk onze cost-per-hire calculator en onze formules.

Sjablonen voor sollicitatiegesprekken met werknemers

Sjablonen voor sollicitatiegesprekken met werknemers zijn vooraf ontworpen documenten of formulieren die worden gebruikt door rekruteringsmanagers of HR-professionals om hen te begeleiden bij het voeren van sollicitatiegesprekken met sollicitanten.

Interview Evaluatie Formulier

Werkgevers gebruiken interviewevaluatieformulieren om de geschiktheid van een sollicitant te peilen tijdens de sollicitatieprocedure.

E-mailsjabloon voor interviewbevestiging

Een e-mail die door een rekruteringsmanager of werkgever naar een sollicitant wordt gestuurd om de details van een interview te bevestigen, wordt een bevestigingsmail voor een interview genoemd.

E-mailsjabloon voor interviewherinnering

Werkgevers kunnen een e-mailsjabloon voor een interviewherinnering gebruiken om sollicitanten een herinnering te sturen over hun aanstaande interviews.

Sjabloon voor afwijzing van werknemers

Het is een vooraf geschreven brief die werkgevers gebruiken om sollicitanten te laten weten dat ze zijn gepasseerd voor een specifieke functie.

E-mailsjabloon voor interviewuitnodiging

Werkgevers of rekruteringsmanagers kunnen een e-mailsjabloon voor een interviewuitnodiging gebruiken om een vooraf geschreven e-mailuitnodiging te maken om sollicitanten uit te nodigen voor een interview.

Aanvraag ontvangen e-mailsjabloon

Een officiële e-mail van een rekruteringsmanager of werkgever om de ontvangst van de sollicitatie van een sollicitant te bevestigen, staat bekend als een 'sollicitatie ontvangen e-mail'.

Interview opnieuw plannen e-mailsjabloon

Werkgevers kunnen een e-mailsjabloon voor het opnieuw plannen van een sollicitatiegesprek gebruiken om sollicitanten een vooraf geschreven bericht te sturen waarin staat dat de interviewdatum en -tijd moeten worden gewijzigd.

E-mailsjabloon voor sollicitatiegesprek

Een e-mail waarin wordt gevraagd om een taak of oefening af te ronden als onderdeel van het sollicitatieproces, staat bekend als een 'interviewopdracht-e-mail' en wordt door een werkgever of rekruteringsmanager naar een werkzoekende gestuurd.

Onboarding-sjablonen voor werknemers

Het proces van onboarding van nieuwe werknemers wordt vergemakkelijkt door het gebruik van vooraf ontworpen documenten of formulieren die bekend staan als onboarding-sjablonen voor werknemers.

Succesvolle kandidaat-e-mailsjabloon

Werkgevers kunnen een succesvol e-mailsjabloon voor kandidaten gebruiken om een vooraf geschreven begroeting te maken die ze kunnen sturen naar kandidaten die voor een functie zijn gekozen.

Nieuwe sjabloon voor werknemersoriëntatie

Het oriëntatieplan geeft HR-professionals een structuur om nieuwe medewerkers kennis te laten maken met de waarden, het doel en de visie van het bedrijf, evenals met de medewerkers en middelen waarmee ze zullen werken.

Onboarding-sjabloon voor externe werknemers

Benieuwd hoe u externe medewerkers kunt onboarden? Bekijk dit!

Welkomstmail voor nieuwe werknemer

Een e-mail die een nieuwe werknemer bij het bedrijf verwelkomt en hen essentiële details geeft over hun functie en het bedrijf, staat bekend als een welkomstmail voor nieuwe werknemers.

Nieuwe sjabloon voor onboarding van IT-medewerkers

Het is gemaakt om IT-professionals te helpen bij het stroomlijnen van de onboarding-procedure en om te garanderen dat nieuwe medewerkers over de middelen en tools beschikken die ze nodig hebben om hun taken op een efficiënte en veilige manier uit te voeren.

Sjabloon voor geheimhoudingsovereenkomst voor werknemers

Sjablonen voor NDA-overeenkomsten voor werknemers om u te helpen de deal af te ronden!

Nieuwe checklist voor onboarding van werknemers

Een document dat de taken en acties opsomt die moeten worden uitgevoerd bij het onboarden van nieuwe werknemers, staat bekend als een onboardingchecklist voor nieuwe werknemers.

Sjabloon voor werknemershandboek

Een belangrijk hulpmiddel voor het schetsen van het beleid, de praktijken en de verwachtingen van het bedrijf voor werknemers is een werknemershandboek.

Sjablonen voor verlofbeheer voor werknemers

Documenten of formulieren die al zijn opgesteld en worden gebruikt om verlofaanvragen en goedkeuringen van werknemers te beheren, worden verlofbeheersjablonen voor werknemers genoemd.

Sjabloon voor het bijhouden van jaarlijks verlof

Bedrijven kunnen de aanvragen, goedkeuringen en saldi van het jaarlijkse verlof van hun werknemers in de gaten houden en beheren met de sjabloon voor het bijhouden van jaarlijks verlof.

Zwangerschapsverlof brief sjabloon

Om verlof voor zwangerschapsverlof aan te vragen, kunnen werknemers die zwanger zijn een Zwangerschapsverlofbriefsjabloon gebruiken, een vooraf gemaakt document met een gespecificeerd formaat.

Sjabloon voor jaarlijkse vakantiegegevens van werknemers

Om verlof voor zwangerschapsverlof aan te vragen, kunnen werknemers die zwanger zijn een Zwangerschapsverlofbriefsjabloon gebruiken, een vooraf gemaakt document met een gespecificeerd formaat.

Sjabloon voor erkenning van werknemers

Ontdek hoe u uw werknemers kunt herkennen en belonen met behulp van deze sjablonen!

Sollicitatiesjabloon verlaten

Een kant-en-klaar formulier, een verlofaanvraagsjabloon genaamd, biedt werknemers een consistent kader waarin ze verlof kunnen aanvragen.

Sjablonen voor evaluatie en prestatie van werknemers

Werknemersevaluatie en prestatiesjablonen worden gebruikt om de prestaties van werknemers te beoordelen en te evalueren.

Evaluatiesjablonen voor werknemers

Managers en supervisors gebruiken vooraf ontworpen formulieren of documenten die sjablonen voor werknemersevaluatie worden genoemd om het werk en de ontwikkeling van hun medewerkers te evalueren.

Sjabloon voor prestatiebeoordeling van werknemers

Een vooraf ontworpen document dat bekend staat als een beoordelingssjabloon voor werknemersprestaties, biedt een gedefinieerd formaat voor het beoordelen en geven van feedback over de werkprestaties van een werknemer.

Sjabloon voor tevredenheidsenquête onder werknemers

Een kant-en-klare vragenlijst, ook wel een sjabloon voor medewerkerstevredenheidsenquêtes genoemd, wordt gebruikt om te meten hoe tevreden werknemers zijn met hun werk.

Disciplinaire sjablonen voor werknemers

De documentatie en het beheer van disciplinaire maatregelen tegen werknemers gebeurt met behulp van vooraf ontworpen documenten of formulieren die bekend staan als disciplinaire sjablonen voor werknemers.

Formulier disciplinaire maatregelen voor werknemers

Werkgevers gebruiken een disciplinair formulier voor werknemers om officieel alle disciplinaire maatregelen vast te leggen die zijn genomen tegen een werknemer die bedrijfsbeleid, regels of voorschriften heeft overtreden

Sjablonen voor beëindiging en vertrek van werknemers

Het gebruik van sjablonen voor beëindiging en vertrek kan organisaties helpen ervoor te zorgen dat beëindigingen op een professionele en consistente manier worden uitgevoerd en dat werknemers eerlijk en met respect worden behandeld tijdens het vertrekproces.

Beëindigingsbrieven voor werknemers

Een schriftelijke brief waarin een werknemer wordt geïnformeerd dat zijn baan door zijn werkgever wordt beëindigd, wordt een ontslagbrief voor werknemers genoemd.

Verlaat de sjabloon voor interviewvragen

Werkgevers kunnen een vooraf gemaakte lijst met vragen gebruiken, een sjabloon voor exit-interviewvragen, om vertrekkende werknemers te vragen naar hun ervaringen met werken voor de organisatie.

Referentiesjablonen voor werknemers

Werkgevers gebruiken vooraf gemaakte formulieren of documenten, werknemersreferentiesjablonen genoemd, om referenties te geven aan eerdere werknemers die op zoek zijn naar een nieuwe baan.

Certificering van arbeidsbrief

Een verklaring van tewerkstellingsbrief is een document aangeboden door een werkgever die de positie van een werknemer als werknemer bevestigt, hetzij op dit moment of in het verleden.

Voor wie zijn de HR-templates?

Sjablonen voor HR-documenten (Human Resources), waaronder functiebeschrijvingen, arbeidscontracten, prestatiebeoordelingsformulieren en andere, zijn bedoeld voor HR-professionals, managers en bedrijfseigenaren. Door een startpunt te bieden voor het maken van HR-documenten in plaats van vanaf nul te beginnen, kunnen deze sjablonen tijd en moeite besparen. Organisaties van elke omvang en in verschillende sectoren kunnen HR-templates gebruiken. Ze kunnen ervoor zorgen dat HR-documenten in overeenstemming zijn met de wet en best practices vertegenwoordigen, wat met name nuttig kan zijn voor kleine bedrijven of organisaties zonder een interne HR-afdeling.

Hoe onze HR-templates gebruiken?

Afhankelijk van de specifieke sjabloon en het soort document dat u wilt maken, kunnen de precieze stappen voor het gebruik van HR-sjablonen veranderen. Om HR-sjablonen met succes te gebruiken, kunt u echter deze algemene procedures volgen:

 • Kies het juiste sjabloon: Bekijk de HR-ontwerpen die worden aangeboden en kies degene die het beste bij uw wensen past. Als u bijvoorbeeld een functiebeschrijving, arbeidscontract of prestatiebeoordelingsformulier maakt, moet u ervoor zorgen dat u een sjabloon selecteert dat geschikt is voor dat soort document.
 • Pas de sjabloon aan: Bewerk de sjabloon om aan uw unieke vereisten te voldoen door deze te openen in uw favoriete tekstverwerkings- of spreadsheetprogramma (zoals Microsoft Word of Google Docs). Bewerk de tekst om de cultuur, het beleid en de praktijken van uw bedrijf weer te geven. Zorg ervoor dat u secties verwijdert die niet van toepassing zijn op uw situatie en voeg nieuwe secties toe waarvan u denkt dat ze nodig zijn.
 • Bekijk en bewerk: Nadat u de sjabloon hebt gewijzigd, neemt u het document grondig door om er zeker van te zijn dat alle informatie waar, actueel en in overeenstemming met de wet is. Breng de nodige correcties aan na controle op spel- en grammaticafouten.
 • Feedback krijgen: Om hun mening en ideeën voor verbetering te krijgen, is het een goed idee om iemand anders, zoals een collega, manager of HR-specialist, het document te laten beoordelen.
 • Voltooien en verspreiden: Nadat u feedback heeft ontvangen en de nodige wijzigingen heeft aangebracht, dient u het document af te ronden en naar de juiste personen te sturen. Zorg ervoor dat het document toegankelijk is voor en begrepen wordt door iedereen die het moet beoordelen of ondertekenen.

U kunt HR-sjablonen gebruiken om snel en effectief HR-documenten van hoge kwaliteit te produceren door deze stappen te volgen.

Wat zijn de meest essentiële HR-documenten?

De belangrijkste HR-papieren die elk bedrijf zou moeten hebben, zijn de volgende:

 • Werk omschrijving:  De verantwoordelijkheden, plichten, kwalificaties en andere specificaties van elke functie worden in deze documenten beschreven.
 • Arbeidsovereenkomsten:  De arbeidsvoorwaarden van elke werknemer, inclusief salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, werktijden en andere cruciale informatie, worden in deze documenten uiteengezet.
 • Werknemers handboek:  De regels, praktijken en verwachtingen van de organisatie voor werknemers worden volledig beschreven in dit document.
 • Formulieren voor functioneringsgesprekken: Deze records helpen managers bij het beoordelen van het succes van werknemers en het doen van suggesties voor groei.
 • E-mailsjablonen voor nieuwe medewerkers : Het is een e-mail die vooraf is geschreven en naar nieuwe medewerkers wordt verzonden, voorafgaand aan of op hun eerste werkdag.
 • Referentiebrief werknemer: De functiegeschiedenis, prestaties en kwalificaties van een voormalige of huidige werknemer worden in dit document beschreven.
 • Nieuwe checklist voor onboarding van werknemers: Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers succesvol overstappen naar hun nieuwe functie en dat ze goed toegerust zijn om toe te voegen aan het bedrijf.
 • Beëindigingsbrieven:  Wanneer het dienstverband van een werknemer om een aantal redenen wordt beëindigd, zoals ondermaatse prestaties, wangedrag of ontslag, worden deze papieren gebruikt.
 • Geheimhoudingsovereenkomsten:  Door werknemers te verplichten tot geheimhouding, helpen deze papieren de privégegevens en handelsgeheimen van het bedrijf te beschermen.
 • HR-formulieren:  In deze papieren zijn diverse HR-gerelateerde formulieren opgenomen, zoals verlofaanvraagformulieren, onkostenvergoedingsformulieren en personeelsinformatieformulieren.

Naast het geven van duidelijke richtlijnen aan managers en werknemers, kan het beschikken over deze cruciale HR-documenten ervoor zorgen dat het bedrijf werkt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.